Bokformgivning        Identiteter        Illustration        Info        ︎       ︎ Titel: Generation Ekvation – barn och ungas attityder till kunskap
Grafisk design: Pelle Isaksson
Utgiven av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

© Ateljé Grotesk 2021