Info        ︎Titel: Generation Ekvation – barn och ungas attityder till kunskap
Grafisk design: Pelle Isaksson
Utgiven av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

© Ateljé Grotesk 2024